Wareso

Servicii oferite

Conform statutului S.C. WARESO PROD S.R.L. SUCEAVA, obiectul principal de activitate este: activitati de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice.

Datorita dinamicii Ón crestere si a solicitarilor din partea beneficiarilor, S.C. WARESO PROD S.R.L. SUCEAVA si-a diversificat obiectul de activitate:

Wareso
 • Proiectare drumuri si poduri
 • Proiectare si consultanta Ón domeniul Ómbunatatirilor funciare
 • Studii de teren (studii topografice si studii geotehnice)
 • Proiecte alimentari cu apa si canalizari, statii de epurare
 • Proiectare constructii hidrotehnice
 • Proiectare constructii industriale si agricole
 • Lucrari de topografie, cadastru, geodezie si cartografie
 • Proiectare Ón domeniul aeronautic civil (proiectarea si consultanta lucrarilor de modernizare/dezvoltare, reperatii a sistemelor rutiere aeroportuare
 • Proiectare si consultanta constructii civile si industriale inclusiv instalatiile aferente)
 • Masuratori terestre Ón domeniul aeronautic civil ( realizare de lucrari de cadastru, geodezie si cartografie inclusiv in sistemul WGS 84)
 • Proiectare si consultanta, elaborare de studii Ón domeniul gospodaririi apelor si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor
 • Promovarea Sistemelor GPS in domeniile de interes comercial
 • ExperientaExperienta

  Email ContactSuceava

  Calea Obcinilor Nr.3,
  STAS parter
  Tel/Fax: 0230-513571

  Email ContactFrasin

  Calea Obcinilor Nr.3,
  STAS parter
  Tel/Fax: 0230-513571

  Email ContactFalticeni

  Calea Obcinilor Nr.3,
  STAS parter
  Tel/Fax: 0230-513571

  E-mail:
  waresoprod@yahoo.com